TROMILJA BENZIN d.o.o.

Tromilja 1/a
22221 Lozovac

OIB: 0469 4282 280

tel: 022 778 733
fax: 022 778 005
e-mail: tromilja.benzin1@si.t-com.hr

ZA DOSTAVU LOŽ ULJA
kontaktirajte nas na broj:
091 18 224 33 i 091 28 224 35

Radno vrijeme benzinske postaje i marketa:

ponedjeljak - nedjelja: 00:00 – 24:00

Radno vrijeme caffe bara:

ponedjeljak - nedjelja: 06:30 – 22:00

LokacijaVeća karta